Skip to main content

Ajuts per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de TIC en el marc del Programa TIC Cámaras, any 2018

Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa El Programa TICCámaras s’inscriu en el marc del Programa Operatiu “Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (POCInt)”, amb aplicació en el territori nacional, dins de l’Eix 2 “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a […]

Ajuts del Programa Xpande de suport a l’expansió internacional de la pime

La Cambra de comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona anuncia la convocatòria Pública del Programa Xpande, l’obertura del termini per a la presentació de sol·licituds de participació en la Fase d’Assessorament i/o en la Fase d’Ajudes per al Desenvolupament del Pla d’Internacionalització del Programa Xpande de “Suport a l’Expansió Internacional de la Pime”, cofinançat pel Fondo Europeu […]