Skip to main content

Digital Twin

Digital Twin’ per a la PIME, una aplicació de la digitalització de la indústria, enfocada a la provisió de serveis avançats La gradual introducció de la Internet de la Coses (o IoT) està facilitant als fabricants l’opció de tenir informació, remotament, del comportament dels seus productes.

Ajuts a empreses pimes exportadores i/o potencialment exportadores de Catalunya per participar en el programa Pla Internacional de Promoció

La Cambra de comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, al costat de la Cambra de comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, han engegat el programa Pla Internacional de Promoció en el marc del Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent, per al període 2014-2020, estant cofinançat pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).