Skip to main content

Digital Twin

Digital Twin’ per a la PIME, una aplicació de la digitalització de la indústria, enfocada a la provisió de serveis avançats La gradual introducció de la Internet de la Coses (o IoT) està facilitant als fabricants l’opció de tenir informació, remotament, del comportament dels seus productes.