Skip to main content

Ajuts del Programa Xpande de suport a l’expansió internacional de la pime

La Cambra de comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona anuncia la convocatòria Pública del Programa Xpande, l’obertura del termini per a la presentació de sol·licituds de participació en la Fase d’Assessorament i/o en la Fase d’Ajudes per al Desenvolupament del Pla d’Internacionalització del Programa Xpande de “Suport a l’Expansió Internacional de la Pime”, cofinançat pel Fondo Europeu […]

Ajuts a empreses pimes exportadores i/o potencialment exportadores de Catalunya per participar en el programa Pla Internacional de Promoció

La Cambra de comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, al costat de la Cambra de comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, han engegat el programa Pla Internacional de Promoció en el marc del Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent, per al període 2014-2020, estant cofinançat pel Fondo Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Noves formes de produir béns públics i serveis públics inclusius: Accions de coordinació i suport al CSA programa Marc 2014-2020

La Unió Europea concentra gran part de les seves activitats d’investigació i innovació en el Programa Marc. En el període 2014-2020 i per mitjà de la implementació de tres pilars contribueixen a abordar els principals reptes socials, a promoure el lideratge industrial a Europea i a reforçar l’excel·lència de la seva base científica. Per als […]