Estudis i Informes
 
  Estudi de l'estat actual dels polígons industrials de Rubí
 
- Presentació (Document PDF de 460 kb)
 
- Situació dels polígons industrials de Rubí (Document PDF de 264 kb)
 
- La Llana (Document PDF de 1836 kb)
 
  - Carretera de Terrassa (Document PDF de 4406 kb)
 
  - Can Rosés (Document PDF de 7644 kb)
   
  - Sant Genís (Document PDF de 6515 kb)
   
  - Can Sant Joan (Document PDF de 2517 kb)
   
  - Cova Solera (Document PDF de 5926kb)
   
  - Ca n'Alzamora (Document PDF de 7343 kb)
   
  - Can Jardí (Document PDF de 17899 kb)
   
  - Rubí sud (Document PDF de 7322 kb)
   
  - Conclusions (Document PDF de 66kb)